Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


ANTİMİKROBİYAL UYGULAMALARIFiyat : Peşin 125,00 TL-2 Taksitte Ödemeli 140,00 TL

Untitled Document

Değerli Meslektaşlarım,

İnfeksiyon Hastalıkları uzmanlarının mikroorganizmalarla olan mücadelesinde en önemli silahı olan antimikrobiyal ajanların etkili olabilmesi için uygun ilacın, uygun dozda ve uygun sürede verilmelerinin yanı sıra, hedef dokuda yeterli konsantrasyona ulaşabilmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle sıklıkla kullandığımız oral ve parenteral yolların dışında, çeşitli yollardan da antimikrobiyaller uygulanabilmektedir. Ayrıca antimikrobiyal ajanların farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerinin de göz önünde bulundurularak uygulanması etkin bir tedavinin prensiplerinden biridir. Tedavi sırasında istenmeyen yan etkilerin gelişmesi tedavinin etkinliğini azaltmakta ve bizleri zor duruma sokmaktadır. Bu kitabın hazırlanma amacı; infeksiyonların optimum tedavisinde antimikrobiyal ajanların verilme yollarını, dikkate alınması gereken özelliklerini ve gelişebilecek yan etkilerin yönetimini bir bütün olarak sizlere sunmaktır.

Kitabımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında gündeme gelmiştir. Kuruluşundan itibaren bölümümüze katkıda bulunmuş veya halen bulunan çok değerli hocalarımızın ve uzmanlarımızın büyük bir emek ve özveri ile hazırladığı bölümlerin ilginizi çekeceğini düşünmekteyim. Günlük uygulamalarımızda sık karşılaşmadığımız antimikrobiyallerin farklı yollardan uygulamaları sizlere görselliği ve uygulanabilirliği ön planda tutularak hazırlanmıştır.

Kitabın hayata geçmesi konusunda yazılarıyla katkıda bulunan bütün hocalarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kitabın gerçekleştirilmesinde büyük emek sahibi Bilimsel Tıp Yayınevi yönetici ve çalışanlarına ise özverili ve titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim.

Hedefine ulaşması ve yararlı olması dileklerimle...

Prof. Dr. Murat DİZBAY

İÇİNDEKİLER
Antibiyotiklerin Hazırlanması
Uzm. Hmş. Gülten ÖZDEN
1
Oral Antibiyotikler
Uzm. Dr. Büşra ERGÜT SEZER
19
İntravenöz Antibiyotik Uygulaması ve APAT
Uzm. Dr. Hatice CABADAK
33
İntramusküler Antibiyotik Uygulaması
Uzm. Dr. Kevser ÖZDEMİR
49
İnhaler Antibiyotik Kullanımı
Prof. Dr. Gülbin AYGENCEL
59
İntratekal/İntraventriküler İlaç Uygulamaları
Dr. Hasan Selçuk ÖZGER, Prof. Dr. Murat DİZBAY
79
İntraperitoneal Antibiyotik Uygulaması
Uzm. Dr. Özant HELVACI, Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ
101
İntraplevral Antibiyotik Uygulaması
Prof. Dr. Meltem Arzu YETKİN
113
İntraperikardiyal Antibiyotik Uygulaması
Uzm. Dr. Fatma YILMAZ KARADAĞ
119
İntravezikal Antimikrobiyal İlaç Uygulaması
Uzm. Dr. Ömer KARAŞAHİN, Prof. Dr. Murat DİZBAY
123
İntraartiküler Antibiyotik Uygulamaları
Doç. Dr. Özgür GÜNAL
139
Endoftalmilerde Göz İçi Antibiyotik Uygulamaları
Doç. Dr. Murat HASANREİSOĞLU, Prof. Dr. Kenan HIZEL
143
Kemik İnfeksiyonlarının Önlenmesinde ve
Tedavisinde Lokal Antibiyotik Uygulanması

Doç. Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK, Prof. Dr. Kenan HIZEL
151
Topikal Antimikrobiyaller ve Uygulamaları
Uzm. Dr. Gülçin TELLİ, Prof. Dr. Fatma ULUTAN
163
Antifungal/Antibiyotik Kilit Tedavisi Uygulaması
Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Prof. Dr. Murat DİZBAY
181
Uzamış/Sürekli Antibiyotik Uygulaması
Uzm. Dr. Nuran SARI, Prof. Dr. Murat DİZBAY
191
Terapötik İlaç Monitörizasyonu:
Farmakokinetik-Farmakodinamik Parametrelerin Önemi

Prof. Dr. Dilek ARMAN
201
Antibiyotik Allerjisinin Yönetimi, Desensitizasyon
Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ
213
Antibiyotik İlişkili Hepatotoksisite ve Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM
223
Antibiyotik İlişkili Nefrotoksisite ve Yönetimi
Doç. Dr. Funda YETKİN
241
Antibiyotik İlişkili Nörotoksisite ve Yönetimi
Prof. Dr. Deniz ATAKENT
251
Antibiyotik İlişkili Hematolojik Yan Etkiler ve Yönetimi
Prof. Dr. Esin ŞENOL
263
Antibiyotiklerin Gastrointestinal Yan Etkileri
Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK
269
Selektif Bağırsak Dekontaminasyonu
Uzm. Dr. Nesrin ATA, Prof. Dr. Murat DİZBAY
275
Enteral Beslenme Tüpünden Antibiyotik Tedavi Uygulaması
Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU
281  


Yorumlar okumak iin tklaynz
Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans