Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA HIV/AIDSFiyat : Peşin 150,00 TL-2 Taksitte Ödemeli 180,00 TL

Untitled Document

HIV/AIDS hastalığı ilk defa 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tanımlanmıştır. Hasta sayıları yıllar içinde yapılan çalışmalara rağmen bazı ülkelerde artmaya devam etmiştir. Maalesef ülkemiz hasta sayıları artan ülkeler arasındadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Aralık 2015 verilerine göre dünyada HIV/AIDS hasta sayısı 36.9 (34.3-41.4) milyondur. Epideminin başından bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kişi yaşamını bu hastalık nedeniyle kaybetmiştir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, Zührevi Hastalıklar Birimi Haziran 2015 verilerine göre ülkemizde 10475 HIV/AIDS hastası vardır. Hastalığın özellikle cinsel yolla bulaşan bir infeksiyon olduğu göz önüne alınırsa gerçek rakamların bu sayının çok üzerinde olduğu tahmin edilebilir.

HIV/AIDS hastalığı ile mücadelede başarılı olmanın en etkili yolu KORUNMAKtır. Bu mücadelede en önemli basamak ise toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yani eğitimdir. Hekimlerimize bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu kitap esas olarak HIV/AIDS konusunda çok sık olarak değişen bilgilerin hekimlerimize ulaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Elinizdeki kitabın ilk baskısı 1998 yılında, ikinci baskısı 2006 yılında, üçüncü baskısı da 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen güncellemek istememizdeki en önemli sebep, HIV infekte hastaların aldıkları başarılı tedavilerle yaşam sürelerinin uzaması ve yaşla beraber ortaya çıkan problemlerin de karşımıza daha sık çıkmasıdır. Elinizdeki kitapta, üçüncü baskının güncellenmesinin yanı sıra “HIV İnfeksiyonunda Fırsatçı İnfeksiyonlar” daha kapsamlı hale getirilmiş, ayrıca HIV/AIDS hastalığında kardiyovasküler, pulmoner, gastrointestinal, hematolojik, dermatolojik ve nörolojik problemlere de geniş ölçüde yer verilmiştir.

Kitabın güncellenmesi aşamasında bölüm yazılarını güncelleyen ve dördüncü baskıda bölüm yazmayı kabul eden tüm yazarlara katkıları için teşekkür ediyoruz. Kitabın hazırlanması aşamasındaki titiz çalışmaları ve emekleri için Bilimsel Tıp Yayınevi’nin değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Faydalı olması ümidiyle...

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Dr. Aygen TÜMER

İÇİNDEKİLER

HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma
Dr. Aygen TÜMER, Prof. Dr. Serhat ÜNAL..........1

HIV: Moleküler Biyoloji ve Replikasyon
Doç. Dr. Koray ERGÜNAY..........19

HIV İnfeksiyonunun İmmünopatogenezi
Prof. Dr. Selim BADUR..........33

HIV İnfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı ve Kullanılan Testler
Prof. Dr. Pınar ZARAKOLU KÖŞKER..........61

HIV İnfeksiyonunda Direnç Testleri
Doç. Dr. Tülay YALÇINKAYA..........77

HIV İnfeksiyonunun Doğal Seyri
Uzm. Dr. Nursel ÇALIK BAŞARAN..........95

Seropozitif Olguların Takibi
Doç. Dr. Bilgül METE, Uzm. Dr. Başak DOKUZOĞUZ..........111

HIV İnfeksiyonunda Fırsatçı İnfeksiyonlar - 1
Doç. Dr. Figen KAPTAN AYDOĞMUŞ..........127

HIV İnfeksiyonunda Fırsatçı İnfeksiyonlar - 2
Doç. Dr. Behice KURTARAN..........161

HIV/AIDS ve Kanser
Uzm. Dr. Neyran KERTMEN, Uzm. Dr. Özge KESKİN, Prof. Dr. Alev TÜRKER..........191

Pediatrik HIV İnfeksiyonu
Dr. Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU, Dr. Kübra AYKAÇ, Prof. Dr. Ateş KARA..........209

HIV İnfeksiyonunda Antiretroviral Tedavi ve Direnç
Doç. Dr. Şehnaz ÖZYAVUZ ALP, Prof. Dr. Serhat ÜNAL..........233

Sağlık Çalışanlarına Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve
Korunma: Hepatit B, Hepatit C ve HIV

Uzm. Dr. Şiran KESKE, Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ..........249

AIDS ve Hekimin Etik Sorumluluğu
Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN..........273

HIV/AIDS Epidemisi ve Demografik,
Ekonomik, Sosyal Faktörler

Prof. Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU..........289

HIV/AIDS ve Beslenme
Prof. Dr. Meral AKSOY..........315

HIV/AIDS Hastalığı ve Kardiyovasküler Problemler
Yrd. Doç. Dr. Uğur CANPOLAT, Prof. Dr. Enver ATALAR..........329

HIV Hastalığı ve Pulmoner Problemler
Prof. Dr. Oğuz KILINÇ, Yrd. Doç. Dr. Aylin Özgen ALPAYDIN..........361

HIV/AIDS Hastalığı ve Gastrointestinal Problemler
Uzm. Dr. Hakan DEMİRCİ, Prof. Dr. Sait BAĞCI..........373

HIV/AIDS Hastalığı ve Hematolojik Problemler
Doç. Dr. M. Cem AR, Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR..........387

HIV/AIDS Hastalığı ve Dermatolojik Problemler
Yrd. Doç. Dr. Sibel DOĞAN, Prof. Dr. Gonca ELÇİN..........395

HIV/AIDS Hastalığı ve Nörolojik Problemler
Uzm. Dr. Rahşan GÖÇMEN, Dr. Ferid HASİYEV, Prof. Dr. Kader KARLI OĞUZ, Prof. Dr. M. Aslı TUNCER..........405

HIV/AIDS Hastalığı ve Ruhsal Bozukluklar
Uzm. Dr. İrem YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Koray BAŞAR..........427

HIV ve Kadın
Doç. Dr. Özgür ÖZYÜNCÜ, Uzm. Dr. Mert TURĞAL, Uzm. Dr. Emine AYDIN..........455

HIV/AIDS Hastalığı ve Erkek
Dr. Hacı İbrahim ÇİMEN, Doç. Dr. Ege Can ŞEREFOĞLU..........473

HIV/AIDS Hastalığı ile İlgili Çıkarılmış
Genelge ve Yönetmelikler

Dr. Aygen TÜMER..........485

HIV İnfeksiyonunda Sosyal Hizmetlerin Rolü
Prof. Dr. Veli DUYAN..........493

HIV/AIDS Hastalığı ve Danışmanlık
Dr. Aygen TÜMER, Dr. Zerrin BAŞER..........503

Güvenli Cinsel Yaşam
Psk. Danş. Dolunay KADIOĞLU POLAT..........509

İndeks..........527  


Yorumlar okumak iin tklaynz
Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans