Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


Güncel Bilgiler Işığında ANTİMİKROBİYAL TEDAVİFiyat : Peşin 350,00 TL-2 Taksitte Ödemeli 400,00 TL

Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımının tetiklediği, antimikrobiyal direncin artarak yaygınlaşması, tedavi yaklaşımlarında kısıtlılığa ve tedavi başarısızlıklarına neden olmaktadır. Gelecekte kullanıma girecek yeni antibiyotik sayısının azlığı da göz önüne alındığında, antibiyotiklerin akılcı kullanımının önemi artmaktadır.

İlkini 2003 yılında yayınladığımız "Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler" kitabı, bir başvuru kitabı niteliği kazanarak yoğun ilgi görmüş ve kısa sürede güncellenerek 2008 yılında ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta antibiyotik grupları ayrı ayrı ele alınarak, kullanım alanlarına yer verilmiştir. Serinin ikinci kitabı özelliğinde olan "Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi" kitabı 95 yazarın katkısıyla 79 bölümden oluşmaktadır. "Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi" kitabının, sistemik infeksiyonlara yaklaşımların ayrı ayrı ele alınarak, infeksiyonların uygun tanı ve tedavisine ilaveten akılcı antibiyotik kullanımında da kaynak bir kitap olması hedeflenmiştir. Bu kitabın infeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde görev alan meslektaşlarımıza yararlı olacağını umuyoruz.

Kitabın oluşumunda emeği geçen değerli yazarlarımıza, kitabın tasarım, dizgi ve basımında gösterdikleri titiz çalışmadan dolayı Bilimsel Tıp Yayınevi'nin değerli yönetici ve çalışanlarına, kitabın yayınlanmasındaki koşulsuz desteği için Gilead Sciences İlaç. Tic. Ltd. Şti.'ye, çalışmalarımızda bizleri özveriyle destekleyen ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabı infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında çalışırken hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ithaf ederiz.

Çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu yarınlar bırakabilmek umuduyla...

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Prof. Dr. Sercan ULUSOY
Prof. Dr. Gaye USLUER

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Sercan Ulusoy, Prof. Dr. Gaye Usluer

Göz İnfeksiyonları.....1
Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Prof. Dr. Mehmet Özden

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları

Rinosinüzit.....49
Prof. Dr. Şaban Esen

Otitis Eksterna.....57
Prof. Dr. Özlem Kandemir

Tonsillofarenjit.....65
Prof. Dr. İlhan Özgüneş

Soğuk Algınlığı.....79
Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal

Akut Bronşit, Bronşiyolit.....89 
Uzm. Dr. Barış Ertunç, Doç. Dr. Gürdal Yılmaz

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları

Kronik Bronşitin Akut Alevlenmesi.....103
Prof. Dr. Yaşar Bayındır

İnfluenza Virüs İnfeksiyonu Tedavisi    113
Doç. Dr. Nefise Öztoprak, Prof. Dr. Canan Ağalar

Toplumda Gelişen Pnömoni.....127
Prof. Dr. Hakan Erdem

Akciğer Apsesi.....145
Prof. Dr. Ömer Faruk Kökoğlu

Ampiyem.....151
Prof. Dr. Nurcan Baykam

Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları

İnfektif Endokardit.....161
Prof. Dr. Rabin Saba

Miyokardit, Perikardit.....175
Doç. Dr. Davut Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü

Mediastinit Tedavisi.....185
Prof. Dr. Özlem Kurt Azap

Sepsis.....191
Prof. Dr. Emine Alp

Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları

Peritonit.....207
Prof. Dr. Dilara İnan

İntraabdominal Apse.....221
Prof. Dr. Oğuz Karabay

Akut Viral Hepatit.....231
Prof. Dr. Ayhan Akbulut

Kronik Viral Hepatit B Tedavisi.....239
Prof. Dr. İftihar Köksal, Doç. Dr. Gürdal Yılmaz

Kronik Hepatit C Tedavisi.....251
Prof. Dr. Fehmi Tabak

Kronik Viral Hepatit D.....259
Doç. Dr. Serap Gencer

Tifo Tedavisi.....269
Prof. Dr. Salih Hoşoğlu

Bakteriyel İshaller.....275
Prof. Dr. Cafer Eroğlu

Paraziter İshaller.....285
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakaş, Doç. Dr. Özgür Koru, Prof. Dr. Mehmet Tanyüksel

Viral İshaller.....313
Prof. Dr. Tuna Demirdal

Antibiyotikle İlişkili İshal.....321
Doç. Dr. Neşe Demirtürk

Helmint İnfeksiyonları.....333
Prof. Dr. Salih Kuk

Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları

Akut Bakteriyel Menenjitlerde Tedavi.....357
Doç. Dr. Hanefi Cem Gül, Prof. Dr. Can Polat Eyigün

Viral Meningoensefalit Tedavisi.....369
Doç. Dr. Pınar Öngürü

Tüberküloz Menenjitinin Tedavisi.....381
Prof. Dr. Gülden Ersöz

Beyin Apselerinde Tedavi.....393
Prof. Dr. Mehmet Parlak, Yrd. Doç. Dr. Emine Parlak

Şant İnfeksiyonları.....401
Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç

Kuduz Tedavisi.....419
Prof. Dr. Mustafa Namıduru

Tetanoz.....425
Prof. Dr. Mehmet A. Taşyaran

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Şarbon Tedavisi.....437
Prof. Dr. Mehmet Doğanay

Kızıl.....445
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Selülit ve Erizipel.....449
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Candevir Ulu

İmpetigo, Follikülit, Fronkül.....457
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seza İnal

Kedi Tırmığı Hastalığı.....471
Doç. Dr. Behice Kurtaran

Nekrotizan Fasiyit.....479
Prof. Dr. Sibel Gündeş

Gazlı Gangren.....489
Prof. Dr. Ali Kaya

Toksik Şok Sendromu.....495
Doç. Dr. Kemal Osman Memikoğlu, Prof. Dr. İsmail Balık

Kemik ve Eklem İnfeksiyonları

Diyabetik Ayak.....501
Uzm. Dr. Derya Çağlayan Serin, Prof. Dr. Bilgin Arda

Osteomiyelitler.....513
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi

Septik Artrit.....525
Prof. Dr. Nur Yapar

Protez İnfeksiyonları.....533
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

Genitoüriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Tedavi.....545
Prof. Dr. Hande Arslan

Genital İnfeksiyonlar (Üretrit, Prostatit, Epididimit, Orşit, Vajinit).....557
Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar.....567
Prof. Dr. Semra Tunçbilek

Mikobakteri İnfeksiyonları

Tüberküloz Tedavisi.....589
Prof. Dr. Funda Timurkaynak

Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonlarının Tedavisi.....601
Uzm. Dr. Gülden Yılmaz, Prof. Dr. Halil Kurt

Fungal İnfeksiyonlar

Yüzeyel Mantar İnfeksiyonları.....619
Prof. Dr. Zülal Özkurt

Kandida İnfeksiyonları.....641
Doç. Dr. Gül Ruhsar Yılmaz

İnvaziv Mantar İnfeksiyonlarının Yönetimi.....673
Prof. Dr. Yeşim Taşova

Zoonotik İnfeksiyonlar

Leyşmanyaz.....721
Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu

Sıtma.....731
Doç. Dr. Serhat Birengel

Ekinokokkoz Tedavisi.....749
Prof. Dr. Süleyman Yazar

Toksoplazma İnfeksiyonları.....771
Prof. Dr. Murat Hökelek

Riketsiya İnfeksiyonları.....779
Prof. Dr. Figen Kuloğlu

Erlikya İnfeksiyonları.....793
Prof. Dr. Süleyman Felek

Tularemi.....799
Prof. Dr. Safiye Helvacı

Leptospiroz.....803Prof. Dr. Mustafa Sünbül

Borrelia İnfeksiyonları (Lyme).....809
Dr. Mustafa Hatipoğlu, Doç. Dr. Vedat Turhan

Bruselloz.....819
Prof. Dr. Ayten Kadanalı, Uzm. Dr. Şenol Çomoğlu

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Tedavi.....829
Prof. Dr. Hürrem Bodur

İmmünyetmezlikli Hastada Gelişen İnfeksiyonlar

Erişkin HIV İnfeksiyonunda Antiretroviral Tedavi.....839
Öğr. Gör. Dr. Şehnaz Özyavuz Alp, Prof. Dr. Serhat Ünal

Nötropenik Ateş.....855
Doç. Dr. Gökhan Metan

Transplantasyon İnfeksiyonları.....867
Prof. Dr. Bülent A. Beşirbellioğlu

Hastane İnfeksiyonları

Hastanede Gelişen Pnömonilerde Tedavi.....895
Uzm. Dr. Büşra Ergüt Sezer, Prof. Dr. Dilek Arman

Vasküler Kateter İlişkili İnfeksiyonlar.....909
Yrd. Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Doç. Dr. Murat Dizbay

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Tedavisi.....927
Prof. Dr. Tansu Yamazhan

Üriner Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar.....933
Prof. Dr. Özlem Tünger

Profilaksi

İnfektif Endokardit Profilaksisi.....949
Prof. Dr. Hüseyin Turgut

Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi.....957
Prof. Dr. Serkan Öncü

Riskli Durumlarda Hepatit Profilaksisi.....969
Prof. Dr. İrfan Şencan

Riskli Durumlarda HIV Profilaksisi.....975
Doç. Dr. Meltem Arzu Yetkin

Riskli Durumlarda Tetanoz Profilaksisi.....989
Doç. Dr. Nurettin Erben

Riskli Durumlarda Menenjit Profilaksisi.....997
Prof. Dr. Füsun Zeynep Akçam

Seyahatle İlgili İnfeksiyonların Profilaksisi.....1009
Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz

İndeks.....1023  


Yorumlar okumak iin tklaynz
Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans